Logo de formación continua de Yoga Alliance
Logo de profesor de yoga 200 h

    Indra Yoga Mindfulness Institute                    
          Escuela Profesional   de Yoga y Meditación            
                        

                                           
Clases y Formación de Profesores